စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ စေနေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္ေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုက “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာပါေစ” ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။(သတင္း-ဓာတ္ပံု မဇၨ်ိမ)

0 ခုရွိတယ္(မိတ္ေဆြေတြရဲ႕အယူအဆ):