ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းအျဖစ္ စစ္အဏာရွင္တို႕ဖန္တီးလိမ့္မည္။

ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းအသြင္ေဆာင္သြားေစရန္ နအဖစစ္အာဏာရွင္တို႕မွ အႀကံပက္စက္ယုတ္မာစြာၾကံစည္ေနေၾကာင္းကို ျပည္သူလူထုဘက္မွ စာနာေသာ ႀကံ့ဖြတ္အခ်ိဳ႕မွ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားသတင္းေပးလာပါသည္။ ျမန္္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားဘာသာ၀င္မ်ားမွလည္း သတိႀကီးစြာထားရွိၿပီး စစ္အာဏာရွင္တို႕၏လွည့္ကြက္အတြင္း မသက္ဆင္းမိေစရန္ အခ်င္းခ်င္း မိမိလက္လွမ္းမီရာမ်ားသို႕ သတိေပးထားေစလိုပါသည္။


မွတ္ခ်က္။ ။ က်ေနာ့္ရဲ႕ခိုင္လံုေသာသတင္းရပ္ကြက္မွ အေၾကာင္းၾကားအီးေမးလ္းပိုလာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

0 ခုရွိတယ္(မိတ္ေဆြေတြရဲ႕အယူအဆ):