ဘယ္ကေန ဘယ္လိုျဖစ္ရတာလဲကိုယ့္လူရယ္ စိတ္ထိန္းမွေပါ့


မင္းတို႕ကို ဒါပဲထင္တယ္။ၾကည့္ထား

2 ခုရွိတယ္(မိတ္ေဆြေတြရဲ႕အယူအဆ):

burmafreedom said...

ဒီလို ဆန္ဆန္ ျမင္ကြင္း မ်ိဳး Brave Heart မွာ ၾကည္ဘူးတယ္။ အျပင္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး လို ့ထင္ထားတာ ဗ်ာ။ ဘာမွ ဂ႐ုမစိုက္ႏိုင္ေတာ့ ဘူး အသံေတြ ကလဲနာ ရင္အံုထဲ ကလဲနာ။ ေျပာျပဖို ့စကားလံုးေတြ ကလဲ ခံစာခ်က္ကုိ ျပဆိုႏိုင္ဖို ့သိပ္မလြယ္။
အား .. ေတာ္ေတာ္ ေၾကကြဲ ဖို ့ေကာင္းတဲ့ Reality ဗ်ာ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဓါတ္ပံု ပို ့ေပးတဲ ဆရာတို ့

Anonymous said...

oh my buddha!! what happen?