သိမ္ျဖဴေစ်းမွတ္တိုင္မွာ လူစုေနၾကၿပီ(ေန႕လယ္ ၂း၂၀)

၂၃၊ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၇
ေန႕လယ္ ၂း၂၀
ရန္ကုန္ကလာတဲ့ သတင္းတစ္ခုအရ သိမ္ျဖဴေစ်းမွတ္တိုင္မွာ သံဃာေတာ္ အပါး(၂၀၀၀)နဲ႕ လူ(၅၀၀)ခန္႕ စုေ၀းေနၾကတယ္လို႕ ၾကားသိရပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး သတင္းရရွိသေလာက္ေဖာ္ျပေပးသြားပါဦးမယ္။

ေန႕လယ္ ၃း၃၀
ဆက္လက္ၾကားသိရတာကေတာ့ ေနာက္ထပ္စုရံုးေရာက္ရွိလာတဲ့အတြက္ ျပည္သူလူထုနဲ႕ ရဟန္းသံဃာစုစုေပါင္း ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႕ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ အားလံုးဟာ သိမ္ျဖဴလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ညီညီညာညာဆက္လက္လမ္းေလွ်ာက္သြားၾကတယ္လို႕ သတင္းေပးပို႕လာပါတယ္။

0 ခုရွိတယ္(မိတ္ေဆြေတြရဲ႕အယူအဆ):