ကြ်န္ေတာ့္အေၾကာင္း

လာေနတာလဲျဖစ္ႏိုင္တယ္
ျပန္သြားတာလို႕လဲေျပာလို႕ရတယ္။


ဘာေတြယူလာခဲ့မွန္းမသိသလို
ဘာေတြျပန္ယူသြားရမယ္ဆိုတာလဲ မသိဘူး။


အေၾကာင္းအက်ိဳးကို
မဆင္ျခင္တတ္ေပမယ့္
အေကာင္းနဲ႕အဆိုးကိုလည္းမသိဘူး။

0 ခုရွိတယ္(မိတ္ေဆြေတြရဲ႕အယူအဆ):