ဇာတ္ေပါင္း

ဒီေကာင္းကင္က မၿပိဳႏိုင္ဘူး
သူ ့လက္သည္းရာန ့ဲ ရင္ဘတ္ေတြ ခ်င္းခ်င္းနီလို ့
မုတ္သံု ဘယ္ႏွစ္ခါတိုင္ၿပီလဲ
က်ေနာ္တို ့မလဲ ခဲ့ပါဘူး
အလံ ကို အဆင့္ဆင့္ ကမ္းခဲ့တယ္။

ဒီတစ္ခါသီခ်င္း က ေရာင္စံုအလံနဲ ့စတယ္
ခ်ိဳးျဖဴ ဝတ္႐ုံနဲ ့ကမယ္
ဟယ္လို
နတ္ဆိုး.. ခင္ဗ်ား လက္ေတြကို
က်ေတာ္တို ့ခ်ိဳးေတာ့မယ္
ပထမဆံုးလဲ မဟုတ္ခဲ့ဘူး
မၾကာခင္ ေနာက္ဆံုး စီးခ်င္းထိုးၾကမယ္။ ။

ေရးသားသူ - မိုးထက္ေန

1 ခုရွိတယ္(မိတ္ေဆြေတြရဲ႕အယူအဆ):

Anonymous said...

We should just finish the battle NOW!!!!!!!

It's about time to finish the battle.