က်ေနာ္ခ်စ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕သေဘာထားက်ေနာ့္ဘေလာ့ကိုလာရာက္ၾကည့္ရႈအားေပးသူတစ္ေယာက္က ေပးသြားတာပါ။ သူ႕နာမည္ကိုေျပာမသြားတဲ့အတြက္ မေဖာ္ျပႏိုင္တာကိုခြင့္လႊတ္ပါ။ ကိုယ္တိုင္ၾကည့္ရႈခ်င္ရင္လည္း ဒီ http://img43.imagevenue.com/img.php?image=04198_capture_122_1080lo.jpg ကေနၾကည္လို႕ရပါတယ္။
ေရႊဘိုသား

0 ခုရွိတယ္(မိတ္ေဆြေတြရဲ႕အယူအဆ):