ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမိုးသီးဇြန္ရဲ႕ေပးစာ

Date: September 21st, 2007.
Urgent Appeal to Senior General Than Shwe
Chairman of the State Peace and Development Council
Commander-in-Chief of the Defense Services
Union of Myanmar

Your Excellency Senior General Than Shwe,
I wish to respectfully inform you that you are solely responsible for all that is currently
happening in Burma. Our people are really suffering.
In this connection, I wish to outline two necessary steps that will bring about positive
results for our country.
They are as follows:
1. Please retire from service Minister U Thaung, Ministry for Science and Technology
and Minister U Aung Thaung, Ministry of No.1 Industry.
2. Please meet and have urgent discussions with Daw Aung San Suu Kyi with the aim of
forming a Coalition Government made up of Sanghas, 88 Generation Students, ethnic
leaders and Defense Services personnel as soon as possible.
This is the best outcome in the interest of the country, the Defense Services and your
family.
I respectfully urge you to please implement the points outlined in this appeal before the
27th September 2007.

Moethee Zun
88 Generation Student Leader
Tel: 646-413-8631
Email: moetheezun@hotmail.com

သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က ပို႕ေပးလိုက္တာပါ။ ဘာျဖစ္လို႕ ကိုမိုးသီးဇြန္က ဒီအခ်ိန္မွာ ဒါမ်ိဳးေပးစာေရးတယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ သိပ္နားမလည္ဘူး။ လိုက္မမီတာမ်ားျဖစ္မလား။ သိရင္ရွင္းျပၾကပါဦး။

0 ခုရွိတယ္(မိတ္ေဆြေတြရဲ႕အယူအဆ):