အားမလိုအားမရအေတြး....


ႏိုင္ငံတကာေဘာလံုးေလာက(အထူးသျဖင့္ ဥေရာပေဘာလံုးေလာက)တြင္ ေဘာလံုးရာသီမဟုတ္ေသာ အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္သစ္ကူးကာလမ်ားတြင္ အသင္းမန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ နည္းျပမ်ားသည္ မိမိတို႕အသင္း ေအာင္ပြဲမ်ားရရွိေရးအတြက္ အားကစားသမားမ်ားဖလွယ္ျခင္း၊ အသစ္၀ယ္ယူူျခင္း၊ မလိုအပ္ေသာကစားသမား မ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းတို႕ကို အာရံုစူးစိုက္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ခ်န္ပီယံမျဖစ္သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ အသင္းတစ္သင္း၏ပရိတ္သတ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိအားေပးေနေသာ အသင္းမွာ ထူးထူးျခားျခားေျပာင္းလဲမႈမ်ားမျပဳလုပ္ပါက လာမည့္ႏွစ္တြင္ မိမိအသင္းခ်န္ပီယံျဖစ္လာႏိုင္ေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ေနာက္ထပ္၀ယ္ယူလိုက္သည့္ ကစားသမားအသစ္တစ္ဦးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ အရင္ကရွိၿပီးျဖစ္သည့္ကစားသမားအေဟာင္းတစ္ဦးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ နည္းျပကေသာ္လည္းေကာင္း အသင္း၏သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ‘‘ လာမည့္ႏွစ္မွာ ကစားမယ့္ပြဲစဥ္ေတြအားလံုးမွာ က်ေနာ္တို႕အသင္း အႏိုင္ရရွိမွာပါ။‘‘ လို႕ေျပာၾကားပါက မျဖစ္ႏိုင္သည့္ကတိကိုေပးကာ ပရိတ္သက္ကို ဟဒယရႊင္ေဆး တိုက္ေကြ်း လိုက္သကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနမည္မွာအမွန္ပင္။


ထိုအခ်က္မ်ားကို အေျခခံကာ က်ေနာ္စဥ္းစားမိေသာ အခ်က္မ်ားကို ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အေရးကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာရဲေဘာ္မ်ားကို ေဘာလံုးအသင္းတစ္သင္းအျဖစ္ က်ေနာ္ ျမင္ေယာင္ၾကည့္မိသည္။ က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး၊ တရားမွ်တလြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး၊ စစ္အာဏာရွင္အျမစ္ျဖဳတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္မွာ အခ်ိန္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္တို႕အသင္း ခ်န္ပီယံမျဖစ္သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀နီးပါးရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ဖက္အသင္း၏ စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမင့္မားမႈေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ က်ေနာ္တို႕အသင္း၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ အားနည္းျခင္း၊ အသံုးျပဳေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား လြဲမွားေနျခင္းေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႕ေအာင္ပြဲႏွင့္ နီးမလိုနဲ႕ ေ၀းေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိ ပါသည္။

ေဘာလံုးအသင္းတစ္သင္းေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္ဆိုလွ်င္ နည္းျပသည္ အဓိကအေရးပါေသာ အခန္း ကဏၭမွ ပါ၀င္ေပသည္။ နည္းျပခ်မွတ္ေပးေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ကစားသမားမ်ားမွ အတိအက်လိုက္နာၿပီး အားထည့္ကစားမွသာ ထိုအသင္းသည္ ေအာင္ပြဲႏွင့္ေတြ႕မည္ျဖစ္သည္။ နည္းျပကလည္း ကစားသမား တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္စြာသံုးသပ္ႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ေတာ္ေသာေနရာခ်(လိုင္းအပ္ဆြဲ)ကာ ေအာင္ပြဲရေအာင္ ညႊန္ၾကားႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို႕အသင္းတြင္ နည္းျပအျဖစ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ကစားသမားမ်ားစြာရွိသည္။ သို႕ေသာ္ အမ်ားစုမွာ အေျခအေနအရ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာအေနအထားတြင္မရွိပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ အမ်ားစုမွာ စစ္အုပ္စု၏ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံေနၾကရပါသည္။ က်န္ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ထိေရာက္ေသာ၊ ထူးျခားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ထင္ျမင္မိ ပါသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က လူေနရာမ်ားလြဲမွားေနျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္မိမိ မွားယြင္းစြာ သံုးသပ္ေနျခင္းကလည္း ေတာ္လွန္ေရး ၾကန္႕ၾကာေနရျခင္းအေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ က်ေနာ္တို႕လူငယ္အမ်ားစုသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေကာင္းမြန္လာေစရန္ အစြမ္းကုန္ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္အခန္းကဏ႑မွ အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္အျဖင့္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရွိသည္မွာ စက္တင္ဘာေရႊေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးအၿပီးတြင္ သိသာထင္ရွားလာပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ထုိလူငယ္ အားကိုလည္း ထိေရာက္စြာအသံုးခ်ႏိုင္ျခင္းမရွိဟု က်ေနာ္ထင္ပါသည္။ လူငယ္အမ်ားစုမွာ စိတ္အားထက္သန္မႈ သာရွိၿပီး စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းလာၾကသူမ်ားသာျဖစ္သျဖင့္ သေဘာတရားေရးရာပိုင္းတြင္ မ်ားစြာအားနည္းမႈရွိပါသည္။ သို႕ေသာ္ စိတ္အားထက္သန္မႈတြင္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးသမားဟုအမည္တြင္သူမ်ား ထက္ ေလ်ာ့နည္းမည္မဟုတ္ပါ။ ထိုအင္အားကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္အသံုးခ် ေလ့က်င့္ေပးရန္ သာလိုအပ္ပါသည္။ ယေန႕ေခတ္စားေနေသာ ဘေလာ့ဂ္ဂါမ်ားကလည္း စစ္အစိုးရ၏ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားကို သူတို႕တတ္ႏိုင္သေလာက္ ဘေလာ့ဂ္မ်ားတြင္ေရးသားေဖာ္ျပၾကသည္။ ထိုသို႕ေရးသားေဖာ္ျပၾကရာမွ သူတို႕ကိုယ္သူတို႕ တစ္ကယ့္ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအသြင္ ထင္ျမင္လာၾကသည္။ ဘေလာ့ဂ္မ်ားတြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ အမွန္တရားအမ်ားစုျဖစ္ပါသည္။ ခံစားခ်က္အစစ္အမွန္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုသို႕ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းသက္သက္အားျဖင့္ စစ္အစိုးရကို ျပဳတ္က်ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

က်ေနာ္သိသေလာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိလူငယ္အမ်ားစု၏ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ အိုင္တီကို စိတ္၀င္စားၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုလူငယ္တိုင္း ဘေလာ့ဂ္ဆိုတာဘာလဲ မသိပါ။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအနက္ အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ေသာသူ၊ ဘေလာ့ဂ္မ်ားကို စိတ္၀င္တစားဖတ္ရႈသူ အေရအတြက္အားျဖင့္ အင္မတန္နည္းပါသည္။ ေနာက္ၿပီး က်ေနာ္တို႕ဘေလာ့ဂ္အပါအ၀င္ ဘေလာ့ဂ္အမ်ားစုကို ျမန္မာဘာသာမ်ားျဖင့္သာေရးသားၾကသည္။ ထို႕အတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွအာရံုစိုက္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟုလည္း မေျပာႏိုင္ေပ။ ထိုအခ်က္ကို သတိမျပဳပဲ ဘေလာ့ဂ္မ်ားတြင္ ရဲရဲေတာက္ေရးသားေနျခင္းသည္ စစ္အစိုးရကို မိမိ၏အေၾကာင္းမ်ား မေမးပဲေျပာျပေနသလိုသာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဘေလာ့ဂ္မ်ား၏ထိေရာက္မႈကို အနည္းငယ္မွ် ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အြန္လိုင္းအသံုးျပဳေနေသာ စစ္အစိုးရ၏လူမ်ားႏွင့္ စကားစစ္ထိုးရံုမွ်သာ ဆိုလွ်င္ေတာ့ အက်ိဳးရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို အေထာက္အကူမျပဳေသာအရာမ်ားကို ျငင္းခံုေနၾက ရံုမွ်သာဆိုလွ်င္လည္း ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလာမည္မဟုတ္ပါ။ ေကာင္းက်ိဳးမည္မွ်ရသည္၊ ဆိုးက်ိဳးမည္မွ်ျဖစ္ သြားသည္ကို အရွိကိုအရွိအတိုင္း အမွန္ကိုအမွန္တိုင္း သံုးသပ္ၾကဖို႕အခ်ိန္တန္ေနၿပီဟု ယူဆပါသည္။

က်ေနာ္တို႕အသင္းလူထုတ္ပံုလြဲေနသည္ဟု ထင္ျမင္မိေစသည့္ေနာက္ထပ္ အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ က်ေနာ္တို႕ အတြက္ဦးေဆာင္မႈေပး ႏိုင္သည့္အရည္အခ်င္းရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ဘေလာ့ဂ္မ်ားေနာက္တြင္ တေကာက္ေကာက္လိုက္ ေနၿပီး သတင္းသမားမ်ားလုပ္ရမည့္ အလုပ္မ်ိဳးလုပ္ေနၾကသည္။ ဂိုးေပါက္ရွာမေတြ႕ ေသာ ေရွ႕တန္းတိုက္စစ္မွဴး မ်ားကဲ့သို႕ျဖစ္ေနသည္။ ေနာက္တန္း၊ အလယ္တန္းမွာေန၍ တိုက္စစ္မွဴးမ်ားကို ပံ့ပိုးရမည့္သူမ်ားက မကြ်မ္းက်င္သည့္ေရွ႕တန္းသို႕ထြက္ကစားမိ၍ မလိုလားအပ္ေသာ ဆံုးရံႈးမႈမ်ိဳးႀကံဳေတြ႕ လာရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းက အေကာင္းဆံုးသက္ေသျဖစ္ေနသည္။ ျပည္သူမ်ားစြာ အသတ္ခံရ၊ အဖမ္းဆီးခံရ သည္။ က်ေနာ္တို႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းစတင္ခဲ့ခ်ိန္က ႀကိဳဆိုပါတယ္ေလာက္နဲ႕ စတင္ခဲ့ၿပီး ၿပီးဆံုးသြားခ်ိန္တြင္ စိတ္မေကာင္းပါဘူးေလာက္နဲ႕အဆံုးသတ္သြားခဲ့သည္။ တစ္ကယ့္တစ္ကယ္ စစ္အစိုးရ၏ ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားကို ျပည္တြင္းကျပည္သူမ်ားသာ ပို၍ခံစားေနၾကရ သည္။

ၿပိဳင္ဘက္အသင္းျဖစ္သည့္ စစ္အစိုးရသည္ တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳးတိုက္စစ္ဖြင့္ကာ ကစား ေနေသာ္လည္း က်ေနာ္တို႕အသင္းမွာ အလူးအလဲခုခံေနရံုမွတပါး ျပန္လည္တိုက္စစ္ဆင္ႏိုင္ရင္ အေ၀းႀကီးေ၀းေနသည္။ က်ေနာ္တို႕၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ စီစဥ္ေနပါတယ္။ အခ်ိန္မတန္ေသးလို႕ခ်မျပေသးတာပါဟုဆိုလွ်င္ လည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံျပာပံုဘ၀ေရာက္မွ အခ်ိန္တန္ၿပီဆိုကာ ခ်ျပမွာလားဟု ေမးခ်င္ပါသည္။ အခုလာမယ့္ ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲဟူအမည္ခံထားေသာ ၿပိဳင္ပြဲမွစတင္ကာ အေကာင္းဆံုး လိုင္းအပ္ကို ထုတ္လာေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႕ ကိုယ့္ေနရာ ကိုယ္သိၿပီး ခိုင္မာတဲ့ လမ္းေၾကာင္းသတ္မွတ္ကာ က်ေနာ္တို႕ျမန္မာျပည္သူအားလံုးကို ရည္ရြယ္ခ်က္ ပန္းတိုင္ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားတဲ့ အမိျမန္မာျပည္ထံ အေရာက္ေခၚေဆာင္သြားႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕လည္း ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ ဒါဆိုရင္.....

က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ နည္းျပက ဘယ္သူလဲ။

က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ တိုက္စစ္မွဴးေတြက ဘာလုပ္ေနလဲ။

က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ ကြင္းလယ္ဖန္တီးရွင္ေတြ ဘယ္ေရာက္ေနလဲ။

က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ ေနာက္တန္းခံစစ္မွဴးေတြေရာ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီလား။

အားရပါးရကစားသြားခဲ့လို႕ ဒဏ္ရာရသြားတဲ့ ကစားသမားေတြ၊ ပြဲပယ္ဒဏ္ထိသြားတဲ့ ကစားသမားေတြနဲ႕ ေအာင္ပြဲကိုဆာေလာင္ငတ္မြတ္ေနတဲ့ က်ေနာ္တို႕ပရိတ္သတ္ေတြကို တစ္ကယ္ခ်စ္တယ္ဆိုရင္၊ အသင္းရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို မွန္ကန္စြာသံုးသပ္ ျဖည့္ဆည္းျပင္ဆင္ၿပီး အခုအခ်ိန္ဟာ စတင္ဖို႕အေကာင္းဆံုးပဲလို႕ ႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။


ေရႊဘိုသား

2 ခုရွိတယ္(မိတ္ေဆြေတြရဲ႕အယူအဆ):

ေမာင္တင္ယု said...

ေသခ်ာတာေပါ့ဗ်ာ၊
တတ္နိုင္ရင္အထဲေကာ၊အျပင္ေကာျမန္မာေတြကိုၾကားေအာင္သာေအာ္လိုက္ခ်င္ပါတယ္။

ထိုအတူကိုယ္ကိုကိုယ္မွန္ေရွ့မွာေသေသခ်ာခ်ာထိုင္ၾကည့္ျပီးငါဟာဘယ္ေနရာမွာအေကာင္းဆံုးကစားနိုင္တယ္ဆိုတာကိုလည္း
ျမန္မာျပည္သူတိုင္းရင္းသားေတြအားလံုးသတိေလး
ေတာ့ကိုယ္ကိုကိုယ္အရိွရိွျမင္ၾကပါဗ်ာ၊

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့

က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ နည္းျပက ဘယ္သူလဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ တိုက္စစ္မွဴးေတြက ဘာလုပ္ေနလဲ။ CRPP နဲ ့1990 ျပည့္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ ျပည္သူကိုယ္စားလွယ္အားလံုး ( ျပည္ပေရာက္ ျပည္သူကိုယ္စားလွယ္မပါဘူး)

က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ ကြင္းလယ္ဖန္တီးရွင္ေတြ ဘယ္ေရာက္ေနလဲ။ NLD ႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ေနထုိင္ၾကေသာတိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုး။

က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ ေနာက္တန္းခံစစ္မွဴးေတြေရာ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီလား။ ျမန္မာျပည္ ျပင္ပမွာေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းနဲ ့လက္နက္ကိုက္အဖြဲ ့စည္းေပါင္းစံုမဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစုၾကီး။

Kaung Kin Ko said...

ယေန႕ေခတ္စားေနေသာ ဘေလာ့ဂ္ဂါမ်ားကလည္း စစ္အစိုးရ၏ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားကို သူတို႕တတ္ႏိုင္သေလာက္ ဘေလာ့ဂ္မ်ားတြင္ေရးသားေဖာ္ျပၾကသည္။ ထိုသို႕ေရးသားေဖာ္ျပၾကရာမွ သူတို႕ကိုယ္သူတို႕ တစ္ကယ့္ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအသြင္ ထင္ျမင္လာၾကသည္။ ဘေလာ့ဂ္မ်ားတြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ အမွန္တရားအမ်ားစုျဖစ္ပါသည္။ ခံစားခ်က္အစစ္အမွန္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုသို႕ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းသက္သက္အားျဖင့္ စစ္အစိုးရကို ျပဳတ္က်ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

က်ေနာ္တို႕အသင္းလူထုတ္ပံုလြဲေနသည္ဟု ထင္ျမင္မိေစသည့္ေနာက္ထပ္ အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ က်ေနာ္တို႕ အတြက္ဦးေဆာင္မႈေပး ႏိုင္သည့္အရည္အခ်င္းရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ဘေလာ့ဂ္မ်ားေနာက္တြင္ တေကာက္ေကာက္လိုက္ ေနၿပီး သတင္းသမားမ်ားလုပ္ရမည့္ အလုပ္မ်ိဳးလုပ္ေနၾကသည္။ ဂိုးေပါက္ရွာမေတြ႕ ေသာ ေရွ႕တန္းတိုက္စစ္မွဴး မ်ားကဲ့သို႕ျဖစ္ေနသည္။
အဲဒီ့ႏွစ္ပိုဒ္ကို အၾကိဳက္ဆံုးပဲဗ်ာ။
ကၽြန္ေတာ္တို ့ေတာ္လွန္ေရး ေဘာလံုးအသင္းၾကီးက အလယ္တန္းမွာ ခါးျပတ္ေနျပီး ေရွ ့တန္းမွာ finishing ညံ့ေနတယ္။ ေနာက္တန္းကလည္း မလံုေသးဘူး။ အဲဒီေတာ့ ပရိတ္သတ္ရဲ ့လက္ခုပ္သံေအာက္မွာကစားျပီးေတာ့ အျပတ္အသတ္ရွံဳးေနတယ္။ တစ္ဘက္ အသင္းကလည္း လူခ်လြန္းတယ္ဗ်ာ။ ညစ္လြန္းတယ္။