ဟယ္လို ကိုမိုးသီး


ဟယ္လို ကိုမိုးသီး

ဟယ္လို ကိုမိုးသီး ခင္ဗ်ားကို က်ေနာ္တို ့ခ်စ္တယ္

ခင္ဗ်ားကို ေဒးကာနက္ဂ်ီ အျဖစ္ မလိုခ်င္ဘူး။
ခင္ဗ်ားကို ပီမိုးနင္း အျဖစ္ မလိုခ်င္ဘူး။
ခင္ဗ်ားဟာ ေစြးေစြးနီခြပ္ေဒါင္း ျဖစ္ရမယ္။

ခင္ဗ်ားကို ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ မလိုခ်င္ဘူး။
ခင္ဗ်ားကို ေလ့လာသူအခါေတာ္ေပး အျဖစ္ မလိုခ်င္ဘူး။
ခင္ဗ်ားဟာ စပါတာကပ္ ျဖစ္ရမယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို ့ဟာခင္ဗ်ား လက္ထဲကဓားျဖစ္ခ်င္တယ္။
ခင္ဗ်ား ခုတ္ခ်က္တိုင္းကို ယံုခ်င္တယ္။
အားလံုးက ခင္ဗ်ား စစ္ခ်ီဗံုသံၾကားခ်င္တယ္။

အားလံုးက အားလံုးကို ေတြေဝေနတဲ့ထဲ ခင္ဗ်ားမပါဘူး။
ခင္ဗ်ားကို ေမွ်ာ္ၾကတယ္။
ခင္ဗ်ား ပဥၥလက္က ဓာတ္ဖန္လံုးၾကည့္တာထက္ပိုမယ္။
ခင္ဗ်ားကို ယံုၾကတယ္။
ခင္ဗ်ား ဦးေဆာင္မႈေနာက္မွာ က်ေနာ္တို ့ေနခ်င္တယ္။
ခင္ဗ်ားကို ခ်စ္ၾကတယ္။

ဓားေတြက ထပ္ေသြးလဲ အသြားပ့ဲတာပဲ ႐ွိေတာ့မယ္။
က်ေနာ္တို ့လိုခ်င္တာ ေဒၚလာေစ်း သတင္း မဟုတ္ဘူး။
က်ေနာ္တုိ ့လိုခ်င္တာ စစ္ေခြး႐ူးမ႐ူး မဟုတ္ဘူး။
က်ေနာ္တို ့လိုခ်င္တာ ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္ခ်က္ မဟုတ္ဘူး။

ပါတီစြဲ ဝါဒစြဲ ဆိုတာထက္ က်ေနာ္တို ့စစ္အာဏာ႐ွင္ကို ျဖိဳခ်င္တယ္။
ခင္ဗ်ား လမ္းျပဖို ့လိုေနတယ္။
စကားလံုးေတြ ထက္ အေ႐ြ ့ပါခ်င္တယ္။

ပညာတတ္ဆန္တဲ့ ေတြေဝမႈေတြ အစား
စပါတာေတြလို တိုက္ရင္းေသလိုတယ္။
ေဒါင္အလံတလူလူ မလြင့္ႏိုင္ေတာင္မွ
အလံေသျပီး လူ႐ွင္တဲ့ ဘဝထက္ ေကာင္းမယ္….ယံုတယ္။

ခင္ဗ်ားဟာ ေစြးေစြးနီခြပ္ေဒါင္း ျဖစ္ရမယ္။
ခင္ဗ်ားဟာ စပါတာကပ္ ျဖစ္ရမယ္။
ဟယ္လို ကိုမိုးသီး !
ခင္ဗ်ားကို ေတာ္လွန္ေရးသမား အျဖစ္ က်ေနာ္တို ့ခ်စ္တယ္။


မိုးထက္ေန


5 ခုရွိတယ္(မိတ္ေဆြေတြရဲ႕အယူအဆ):

Kaung Kin Ko said...

ခင္ဗ်ားရဲ ့ကဗ်ာမွာ အဘိဓမၼာပါတယ္ဗ်။
“စပါတာကပ္” ၊ ့ေဒးကာနယ္ဂ်ီ စတဲ့နိမိတ္ပံုေတြကိုလည္းၾကိဳက္တယ္ဗ်ာ။

“ကြ်န္ေတာ္တို ့ဟာခင္ဗ်ား လက္ထဲကဓားျဖစ္ခ်င္တယ္။
ခင္ဗ်ား ခုတ္ခ်က္တိုင္းကို ယံုခ်င္တယ္။
အားလံုးက ခင္ဗ်ား စစ္ခ်ီဗံုသံၾကားခ်င္တယ္။”
အဲဒီ့ အပိုဒ္ကေတာ့ အရမ္း ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ အဖြဲ ့အႏြဲ ့ထဲမွာ ပါတယ္ဗ်ိဳ ့။ အဲဒီ့ အပိုဒ္ရဲ ့ အဂၤလိပ္လို အဖြဲ ့က ပိုျပီးေတာင္ ရုပ္လံုးၾကြေသးတယ္။

“အားလံုးက အားလံုးကို” ဆိုတဲ့ အဖြဲ ့ကလဲ ေမာ္ဒန္ဆန္တဲ့ အဖြဲ ့ေပါ့။

“ဓားေတြက ထပ္ေသြးလဲ အသြားပ့ဲတာပဲ ႐ွိေတာ့မယ္။” ဆိုတဲ့ အဖြဲ ့
“အလံေသျပီး လူ႐ွင္တဲ့ ဘဝထက္ ေကာင္းမယ္” ဆိုတဲ့ အဖြဲ ့
အဲဒီ အဖြဲ ့ေတြဟာ အရမ္းကို ကဗ်ာဓာတ္ ပါတဲ့ အဖြဲ ့ေတြေပါ့။

“ခင္ဗ်ားကို ေတာ္လွန္ေရး သမားအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို ့ခ်စ္တယ္” ဆိုတဲ့ နိဂံုးကလည္း “ေတာ္လွန္ေရးသမားအျဖစ္” ဆိုတဲ့ အထူးျပဳမွဳေၾကာင့္ ေလးနက္သြားေစတယ္ဗ်ာ။
အႏုပညာဓာတ္ကိန္းေအာင္းေနျပီး အဘိဓမၼာတစ္ရပ္ပါတဲ့ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ပါ။ ကၽြန္္ေတာ္ၾကိဳက္တယ္ဗ်ိဳ ့။

Anonymous said...

ကၽြန္ေတာ္ေတြးမိေသာအေၾကာငိးအရာေလးမ်ား တခ်ိဳ႕
---------------------------------------------------------

ျမန္မာႏိုင္ၤငံမ ွျပည္သူမ်ား DEMOCRACY မရရွိေသး ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ား
----------------------------------------------------------------------------------

၁။ စစ္အစိုးရသည ္ျပည္သူ့႕အတြင္းမွျဖစ္ေနျခင္း[ကိုယ့္လူမ်ိုုုုုဳး] နွင္႕ျပည္သူ႕အားနဲခ်က္မ်ားက္ိုသိေနျခင္း၊

၂။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ာ းအခ်င္းခ်င္း ႏွင္႕အတြင္း႒္လည္း ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ဓါတ ္အျပည္႕အဝမရွိေသးျခင္းႏွင္႕ေထာက္ပ႔ံမွဳအလံဳအေလာက္မရွိေသးျခင္း၊

၃။ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ႔ႏိုင္ၤငံေရးသမားမ်ား၏ ျမန္မာႏိုင္ၤငံၾကီးနွင့္အလွမ္းကြာေဝးသည္႕နွစ္ႀကီးထြားလာျခင္း၊

၄။ စစ္အစိုးရ၏ အတြင္းပိုင္းပဂိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ[အတင္း]သတင္းမ်ားကိုသာ ရရွိၿပီး စစ္တပ္၏ အားနဲခ်က္သတင္းအစစ္အမွန္ကိုအေသးစိတ္မရျခင္း၊

၅။ ႏိုင္ၤငံေရးႏွင္႕ စစ္တပ္ အဖဲြ႕အစည္းတိုင္းအတြင္း႒ ္ဆရာ၊တပည္႕ေမြးမႉမ်ား ရွိေနေသးျခင္း၊

၆။ အေျခခံ ဆင္းရဲသားလူတန္းစား[လူမ်ားစု]၏ စားဝတ္ေနေရးက ိုအစိုးရကခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းျဖင ့္ဌင္းတို႔မိသားစုမ်ား၏သားသမီးမ်ား[ျပည္တြင္း]
ဘဝခိုင္မာရန္အေၾကာင္းျပလွည္႕ကြက္ျဖင္႕ DSA,DSTA,DSMA ၊စစ္သူနာျပဳ၊ အစရိွသည္႕စစ္ေက်ာင္းၾကီးမ်ားကိုေအာင္ျမင္စြာ ဆက္လက္ဖြင့္ေနနုိင္ေသးျခင္း၊

၇။ စစ္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရး ၾကိဳးဆြဲ ကြက္မ်ားထဲတြင္ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ဆက္လက္ ကေနဆဲမ်ား ရွိေနေသးျခင္း၊

၈။ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ာ းအခ်င္းခ်င္း႒္လည္းသာတူညီမ်ွမွဳႏွင္႕ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း အျပည္႕အဝယံုၾကည္မွဳမ်ားမရွိေသးျခင္း၊

၉။ ေတာ္လွန္ေရးတိုင္း၏အားနည္းခ်က္/အားသာခ်က္မ်ားကိုျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ျပည္သူလူထုကိုေအာင္ပြဲခံေစမည့္ထိေရာက္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာသစ္မ်ားခ်မွတ္ေပးနိုင္မွဳမရွိေသးျခင္း၊

၁၀။ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားတခ်ိဳ႕၏ ျပည္သူ့႕သစြာခံနွင္႔ ႏိုင္ငံေရး ပါး မ ဝေသး ျခင္း၊

ေဆာင္းယြန္းလ said...

ဒီကဗ်ာကအသိေပးသံ အားမာန္လႈံ႕ေဆာ္မႈေတြအားလံုး
ပါၿပီး အသံုးအႏႈံးေတြလည္းေကာင္းတယ္။ က်ေနာ္ၾကိဳက္တယ္.အဲဒီထက္ပိုၿပီးအေရးၾကီးတာက.က်
ေနာ္တို႔ ၿပည္ပအင္အားစုရဲေဘာ္ညီေနာင္အားလံုးက.ဒီလိုကဗ်ာမ်ိဳးကိုနားလည္ခံစားရုံထက္ပိုၿပီး.သိရွိလုပ္ေဆာင္ႏူိင္ၾကဖို႔ပါဘဲ။ ဒီကဗ်ာမ်ိဳးကို ဘေလာ့ဂ္
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာတင္သင့္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္

ရိုးရိုး said...

ကဗ်ာေရးသူ သို ့

ကဗ်ာကိုဖတ္ျပီး က်က္သီးေမြးညင္းထမိတယ္။
ခြင့္ မေတာင္းဘဲ ကူး ယူသြားပါသည္။

ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္

ရိုးရိုး said...

ကဗ်ာေရးသူသို ့

ကဗ်ာကိုဖတ္ျပီး က်က္သီးေမြးညင္းထမိတယ္။
ခြင့္ မေတာင္းဘဲ ကူး ယူသြားပါသည္။

ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္